Privacy
verklaring

De Zeerover verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
’t Wapen van Marion verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van De Zeerover en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie betreft de Zeerover. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
De Zeerover behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Zeerover verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op De Zeerover-nieuwsbrief en bij een bezoek aan De Zeerover evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van De Zeerover dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlinkvan de mailing of De Zeerover hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@dezeerover.nl. De Zeerover verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website dezeerover.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van De Zeerover beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Zeerover na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. de Zeerover gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door dezeerover.nl en haar functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt De Zeerover inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan De Zeerover de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De Zeerover kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via De Zeerover cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan De Zeerover website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de Zeerover, dan kunt u deze richten aan de Zeerover, Strandweg 1, 2041 JA Zandvoort, tel: 023-5738740 of per e-mail: info@dezeerover.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
De Zeerover behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. De Zeerover adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mis het niet!

Zeerover nieuws

volg ons op socialmedia

Contact

Strandweg 1

2042 JA Zandvoort
tel.: 023 – 5738740

Mail ons

Doe niet verlegen.
Laat ons weten of je vragen hebt.

Openingstijden

MAANDAG – VRIJDAG
10:00 – 21:00 uur

ZATERDAG – ZONDAG
10:00 – 21:00

Wij bezorgen!

De heerlijke pannenkoeken en onder andere de beroemde saté: nu bij u thuis geleverd!

Om ervoor te zorgen dat u toch kunt blijven genieten van onze keuken kunt u vanaf 21 oktober telefonisch een bestelling bij ons plaatsen. Vanaf 15,- bezorgen wij deze bestelling dan bij u thuis in Zandvoort tussen 12:00 en 20:00 uur. U kunt er ook voor kiezen de bestelling op te halen bij De Zeerover.

U kunt bestellen door te bellen naar 023 5738740. Wij sturen u dan een telefonisch betaalverzoek
of een tikkie. Hierdoor hoeft er geen contact plaats te hebben tussen u en de bezorger.

Bekijk de aangepaste menukaart en bestel uw favoriete gerecht, dat wij, met liefde,
zo snel mogelijk bij u voor de deur komen zetten!

De gehele week geopend van 12:00 – 20:00 uur.

de Zeerover

DAGELIJKS GEOPEND
10:00 – 20:00 uur

Oudjaarsdag open van 10 tot 16 uur en Nieuwjaarsdag vanaf 12 tot 20 uur!

vanaf 6 januari t/m 17 februari, maandag en dinsdag gesloten.

Vanaf 25 november is De Zeerover na een drukke zomerperiode een paar weekjes dicht. Tijd voor ons om op adem te komen en het restaurant van de nodige aandacht te voorzien.

Wij heten u graag weer welkom vanaf 20 december!!  

Call Now Button